Reanimatie en Gebruik AED

In onze sporthal is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. De AED is in de entree-hal opgehangen boven aan de rechterwand. (Zie foto). Er zit geen code op, dus de AED kan zo gepakt worden!

Als er bij de Sportinstuif zich een calamiteit voordoet, waarbij waarschijnlijk sprake is van hartfalen, dienen er doeltreffende maatregelen te worden genomen om erger te voorkomen.

Er zijn bij ons een aantal personen die een (herhalings)-cursus ‘Reanimeren en Gebruik AED’ gevolgd hebben. Deze AED’ers zullen direct optreden bij calamiteiten volgens het onderstaande protocol.

Als er leden van de Sportinstuif zijn, die niet gereanimeerd willen worden, dienen zij dit schriftelijk bij het Bestuur van Stichting Sportinstuif 55+ te melden. Het Bestuur zal een geheimhoudingsplicht betrachten. Maar zal wel de leiders en de AED’ers hierover informeren.

Acties bij een calamiteit m.b.t. hartfalen:

 • Schakel zo snel mogelijk één of nog liever twee AED’ers in.
 • Eén AED’er controleert het bewustzijn van het slachtoffer.
 • Eén AED’er belt 112 (of laat 112 bellen) en volgt de instructies van de centralist.
 • De centralist van 112 zal het adres vragen. Dat is: Sporthal Schalkhaar, Garderegiments­weg 23, 7433 MA Schalkhaar.
 • Leg de mobiele telefoon op luidsprekerstand naast het slachtoffer.
 • Eén AED’er haalt de AED (of laat de AED ophalen) uit de binnen­komst­hal (zie bijgaande foto).
 • Eén AED’er maakt de luchtweg van het slachtoffer vrij.
 • Eén AED’er controleert de ademhaling.
 • Bij geen normale ademhaling geeft de AED’er 30 borst­compressies.
 • Daarna geeft de AED’er twee beademingen.
 • Hiermee doorgaan totdat het AED-apparaat er is.
 • Het AED-apparaat wordt aangesloten door een AED’er.
 • De AED’er volgt de instructies van het AED-apparaat en de aanwijzingen van de centralist van 112.

De reanimatie en het gebruik van de AED gaan door, totdat het ambulancepersoneel is gearriveerd en zij de acties overnemen.