Calamiteitenplan

Dit Calamiteitenplan betreft brand, ongeval en ziekte.

1. EHBO
Bij voorkeur is er op elke sportinstuif-ochtend tenminste één gediplomeerde EHBO’er aanwezig. En bij voorkeur beschikt de trainer over een geldig EHBO-diploma.
LET OP: Dit is momenteel niet het geval. Wij hebben momenteel geen gediplomeerde EHBO’ers en we zijn niet verplicht deze wèl te hebben. Bij een (mogelijk) ernstig ongeval: direct 112 bellen.

2. EHBO-middelen
In de hoge materialenkast 55+ ligt een EHBO-koffer (eigendom Sportinstuif).
Ook is een EHBO-koffer aanwezig in de kantine achter de bar, in een kast onder de koffieapparaten (eigendom SV Schalkhaar).
Zorg na gebruik voor aanvulling van de materialen, c.q. waarschuw de eigenaar.

3. Leiding
De algehele leiding tijdens een sportinstuif-ochtend ligt bij de trainer, of bij een door hem/haar aan te wijzen persoon. Bij afwezigheid van de trainer ligt de leiding bij een bestuurslid, of bij een door hem/haar aan te wijzen persoon.

4. Brandmelders
Op verscheidene plaatsen in de Sporthal (incl. overige ruimten) zijn brandalarm-installaties en brandmelders aangebracht. In geval van brand: het glas breken en de knop indrukken. De op diverse plaatsen aanwezige branddetectoren zullen de brand wellicht eerder ontdekken. Zij geven een doordringend geluid af.
Via de branddetectoren en/of ingedrukte brandmelders gaat (elders) een alarm af en wordt de brandweer gewaarschuwd. Bij ontdekking van brand toch ook 112 bellen, de (beide) toegangsdeuren en (beide) tussendeuren geheel van het slot halen. (Let op tocht, die de brand kan aanwakkeren).

5. Vluchtwegen en vluchtdeuren
Vanuit de sporthal kan men door drie vluchtdeuren rechtstreeks naar buiten.
Vanuit de kleedkamers: via de hal, via de vluchtdeur achter in de gang, of via de hoofdingang.
Vanuit de kantine: via de vluchtdeur achter de bar, of via de hoofdingang.
De vluchtdeuren zijn te openen door op de stang te drukken, die horizontaal over het midden van de deur loopt.

6. Verzamelplaats
Na het verlaten van het gebouw verzamelt iedereen zich op de parkeerplaats voor het gebouw, zo ver mogelijk bij het gebouw vandaan. De leider controleert (of laat controleren) – voor zover dat mogelijk is – dat in het gebouw geen personen meer aanwezig zijn.

7. (Ernstige) ongevallen e.d.
Als er (een) EHBO’er(s) aanwezig is, moet(en) deze z.s.m. naar de plaats van het ongeval worden gedirigeerd. Het/de slachtoffer(s) mogen de plaats van het ongeval niet verlaten totdat EHBO aanwezig is. De leider neemt zijn beslissingen in overleg met de EHBO.
Als er geen EHBO aanwezig is, neemt de leider zijn beslissingen zelfstandig, dan wel in overleg met de aanwezige personen.
Bij een mogelijk ernstig ongeval: direct 112 bellen en de toegangsdeuren + tussendeuren van het slot (laten) halen. Gebruik de smartphone van de Sportinstuif of je eigen mobiel. Een telefoontoestel is ook aanwezig in de kantine, in de uiterste hoek achter de bar, links naast de frisdrankkoeling.
Is een slachtoffer goed bij kennis, en wordt snel duidelijk dat het om een gering ongeval gaat (door het slachtoffer zèlf aan te geven!), dan mag deze persoon de plaats van het opgeval verlaten (naar eigen keuze en op eigen kracht!). Bij twijfel en bij (flinke) pijn: alsnog 112 bellen en het slachtoffer de plaats van het ongeval niet laten verlaten, totdat professionele hulp aanwezig is. Hou rekening met de kwetsbaarheid van onze doelgroep.
Bij een niet-ernstig ongeval: neem de nodige maatregelen (coolpack of verband aanleggen, pleister plakken, …) en zorg voor voldoende opvang. Let op mogelijke verslechtering van de situatie. Zo nodig: zorg voor goede begeleiding naar huis of naar een huisartsenpost of naar de Spoedeisende Hulp van het Deventer Ziekenhuis.

8. Ziekteverschijnselen
Handel zoals bij een ongeval.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 september 2023.