Deelnametarief wordt € 3,50

      Reacties uitgeschakeld voor Deelnametarief wordt € 3,50

We hebben moeten besluiten tot een tariefsverhoging. Ingaande 1 oktober 2023 wordt het deelnametarief voor de Sportinstuif: € 3,50.
Dit hing al heel lang in de lucht, omdat we al een paar jaar verlies lijden. Gelukkig hebben we in het vorige decennium goed gedraaid, zodat er toen een aardige reserve is opgebouwd. Van dat spaarsaldo hebben we al een paar jaar gebruik gemaakt, om de verliezen van de corona-lockdowns te compenseren.
Het huidige tarief (drie euro per keer) is al meer dan tien jaar niet veranderd. Ondertussen zijn de kosten (zaalhuur, begeleiding, onderhoud materialen) geleidelijk gestegen.

Gisteren heeft onze penningmeester de jaarcijfers aan het bestuur gepresenteerd (1 sept 2022 – 31 aug 2023). Het blijkt dat we ook in het afgelopen seizoen een verlies hebben geleden, namelijk € 1.705,=. Dat kan zo niet door gaan. Daarom zien we ons genoodzaakt het deelnametarief met € 0,50 te verhogen.

Bovendien dreigt een verdere kostenstijging. Bij de gedwongen verhuizing vanuit Sporthal De Kroon naar Sporthal Schalkhaar gingen we van 2/3 sportzaal naar een hele zaal. De gemeente was ons terwille en besloot 1/3 zaalhuur voor haar rekening te nemen. Daarvan hebben we een aantal jaren kunnen profiteren, maar momenteel staat deze bijdrage ter discussie. Als deze 1/3 bijdrage vervalt (goed voor ruim € 1.500,=), dan moeten we opnieuw het deelnametarief bekijken. Maar we hopen dat de gemeente ons nog een poos goed gezind blijft – dat horen we binnenkort.

De tariefsverhoging is niet leuk, maar we hopen dat iedereen met evenveel plezier blijft sporten.